پروژه های ما

پروژه های تکمیل شده خاور

شرکت خاور با دید وسیع و همه جانبه و با داشتن برنامه دراز مدت در نظردارد تا همه شهر های کشور را تحت پوشش خدمات بازسازی و نوسازی قرار دهد و تا اکنون پروژه های متعددی را در کابل و تعدادی از ولایات آغاز نموده که با وجود جو متزلزل سیاسی و اقتصادی و فراز ونشیب های که کشور طی بیش از دو دهه شاهد بوده است، توانسته در سطوح مختلف گام های عملی بردارد. در حال حاضر خاور تطبیق و یا تکمیل پروژه های ذیل را در اولویت برنامه های خویش قرار داده است

لطفا برای تامین ارتباط بالای دکمه `` تماس با ما `` کلیک نموده، جزییات بیشتر را دریافت نمایید‌.