پروژه مولانا جلال الدین محمد بلخی

پپروژه مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر کندز. این شهرک در ساحه سی هکتار زمین دارای پنجصد نمره با تمام نیازمندی ها به شمول ساحات تجارتی و دیگر ساحات عام المنفعه طراحی گردیده که در لیست اولویت های کاری خاور در نظر گرفته شده است.