فروش زمین

شرکت خاور، با تجربه بیش از بیست سال در ساحۀ دهسبز ولایت کابل، با فروش نمرات رهایشی در  متراژ های مختلف و همچنان  فروش زمین بر اساس جریب در موقعیت های مختلف ، در خدمت هموطنان عزیز خویش قرار دارد.